New Head for Christian Aid Wales

Published on 2nd June, 2015

New head for
Christian Aid Wales

Huw Thomas, a county
councillor  who stood for
Parliament in the
General Election, is the new
Head of Christian Aid Wales.
More Information

Pennaeth newydd i
Gymorth Cristnogol

Cyhoeddodd un o brif
elusennau cymorth
gwledydd Prydain, sy’n
gweithio i ddileu tlodi,
mai ei Phennaeth
newydd yng Nghymru
yw Huw Thomas.
Mwy o Wybodaeth